Vutrivius man Leonardo Da Vinci (1490)

Vutrivius man

Leonardo Da Vinci

(1490)

Vitruvius


Marcus Vitruvius Polli (80 - 20 v.Chr.) was een romeins architect / ingenieur / krijgsheer

welk voor zijn keizer  Augustus de Architectura libri decem samenstelde.

Een lijvig werk over Romeinse bouwwerken en machineriën.

Voor hem was het menselijk lichaam het perfecte voorbeeld van een proportioneel geheel.

En heeft dit heel gestructureerd beschreven achterin het derde deel van de Architectura.


Architectura


Het enig overgebleven werk over Romeinse bouwkunst in de jaren voor onze jaartelling .

De vondst van het script in een klooster van Sankt Gallen in 1416 wordt wel als het

eigenlijke begin van de Renaissance gezien. Het script heeft veel invloed gehad op de

Europese bouwkunst .Tegenwoordig zouden we het een hype noemen.


In het derde deel staan de drie basiswaarden voor de architectuur :

  • firmitas   (stevigheid)
  • utilitas    (functionaliteit)
  • venustas (schoonheid)


Evenzo de belangrijkste stelling namelijk dat de lengte, de breedte, de hoogte en de

diepte van een gebouw de menselijke maat (de verhoudingen van het menselijk lichaam)

dienen te weerspiegelen.


De Vitruviaanse man van Leonardo da Vinci weerspiegelt dit gegeven vanwaar ik mijn logo

heb afgeleid.


Onderzoek


In mijn onderzoek ga ik heel gestructureerd te werk in het beschouwen van de eerder

genoemde drie systemen

- het pariëtale systeem (skelet, spieren, kapsel en banden en wervelkolom)

- de viscera (organen,fasciën, bloedvaten en zenuwen)

- het craniosacrale systeem (relatie tussen schedel , zenuwstelsel , ruggemerg - en

hersenvliezen , heiligbeen)

Dat raakt de kern van de Osteopathie voor mij.

Immers structureel betekent: ' Met betrekking tot de opbouw van één geheel '. (Holisme).

De gevonden bewegingsbeperkingen (letsels) in die systemen deel ik in, al naar gelang het effect dat ze hebben op het geheel.

Wat voor effect hebben die letsels op de bloedsomloop, het zenuwstelsel, het

bindweefsel, de spijvertering, het lymfatisch stelsel, etc.

(Dit is een reden dat een osteopaat vaak niet behandelt op de plek waar de pijn gevoeld

wordt)

Het volgen van dezelfde structuur in ieder onderzoek wordt geduid door de afbeelding in

de cirkel. Het onderzoek staat vast en wordt door mij gevolgd onafhankelijk van de

klacht(en). Delen van het onderzoek komen terug in de hertesten tijdens de behandeling

ter controle van het effect .


Behandelplan /Therapie


Daarna stap ik uit het figuur, ik laat de structuur los, het onderzoek is klaar en met de

gevonden gegevens (find it) ga ik (functioneel) aan de slag.

Door deductie bepaal ik met welk bewegingsverlies (letsel) ik aanvang. Vervolgens los ik

dat op (fix it) en geef het lichaam de tijd om te herstellen (leave it alone).

Met name bij het vinden van veel letsels ('de leer er maar mee leven klacht ') is dit een

doeltreffende wijze om te komen tot het meest primaire letsel en wordt de kans op een

blijvend positief effect vergroot.Opleiding:

Leeuwarden : Academie voor Fysiotherapie (1976-1980)

Baarn : Opleiding Klassiek Acupunctuur aan International College of Oriental Medicine :

Pa - Kua. (1982-1986)

Köningsfeld - Buberg (du): VZR therapie - Hanna Marquardt (1985)

Amersfoort : Klassiek Acupunctuur Nei Tsjing. (1987-1989)

München : Electro Acupunctuur nach Voll. (1989)

Gent : International Academy of Osteopathy (I.A.O.) (2006-2012)