OSTEOPATHIE  JOHAN  BEEKSMA                                                                                                                                                                         

         

Vitruvius 

Marcus Vitruvius Polli (80 - 20 v.Chr.) was een romeins architect / ingenieur / krijgsheer welk voor zijn keizer  

Augustus de Architectura libri decem samenstelde.

Een lijvig werk over Romeinse bouwwerken en machineriën.

Voor hem was het menselijk lichaam het perfecte voorbeeld van een proportioneel geheel.

En heeft dit heel gestructureerd beschreven achterin het derde deel van de Architectura.


Architectura 

Het enig overgebleven werk over Romeinse bouwkunst in de jaren voor onze jaartelling . De vondst van het

script in een klooster van Sankt Gallen in 1416 wordt wel als het eigenlijke begin van de Renaissance

gezien. Het script heeft veel invloed gehad op de europese bouwkunst .Tegenwoordig zouden we het een hype 

noemen.


In het derde deel staan de drie basiswaarden voor de architectuur :

  •  firmitas  (stevigheid)
  •  utilitas   (functionaliteit)                 
  • venustas (schoonheid) 

 Evenzo de belangrijkste stelling namelijk  dat de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van een gebouw 

de menselijke maat (de verhoudingen van het menselijk lichaam) dienen te weerspiegelen. 

 

De Vitruviaanse man van Leonardo da Vinci weerspiegelt dit gegeven vanwaar ik mijn logo heb afgeleid.


Onderzoek

In mijn onderzoek ga ik heel gestructureerd te werk in het beschouwen van de eerder genoemde drie systemen 

- het pariëtale systeem (skelet, spieren, kapsel en banden en wervelkolom)

- de viscerale (organen,fasciën, bloedvaten en zenuwen) 

- het craniosacrale systeem (relatie tussen schedel , zenuwstelsel , ruggemerg - en hersenvliezen , heiligbeen)

Dat raakt de kern van de osteopathie voor mij. 

Immers structureel betekent: ' Met betrekking tot de opbouw van één geheel '. (Holisme).

De gevonden bewegingsbeperkingen (letsels) in die systemen deel ik in, al naar gelang het effect dat ze 

hebben op het geheel. Wat voor effect hebben die letsels op de bloedsomloop, het zenuwstelsel,   

het bindweefsel, de spijvertering, het lymfatisch stelsel, etc. 

(Dit is een reden dat een osteopaat vaak niet behandelt op de plek waar de pijn gevoeld wordt)

Het volgen van dezelfde structuur in ieder onderzoek wordt geduid door de afbeelding in de cirkel. Het 

onderzoek staat vast en wordt door mij gevolgd onafhankelijk van de klacht(en). Delen van het onderzoek 

komen terug in de hertesten tijdens de behandeling ter controle van het effect .


Behandelplan /Therapie

 Daarna stap ik uit het figuur, ik laat de structuur los, het onderzoek is klaar en met de gevonden gegevens 

(find it) ga ik functioneel aan de slag.

Door deductie bepaal ik met welk bewegingsverlies (letsel)  ik aanvang. Vervolgens los ik dat op (fix it) en 

geef het lichaam de tijd om te herstellen (leave it alone). 

Met name bij het vinden van veel letsels (' de leer er maar mee leven klacht ') is dit een doeltreffende wijze om

te komen tot het meest primaire letsel en wordt de kans op een blijvend positief effect vergroot. Opleiding:

 Leeuwarden : Academie voor Fysiotherapie (1976-1980)

 Baarn : Opleiding Klassiek Acupunctuur  aan International College of Oriental Medicine :  Pa - Kua. (1982-1986)

 Köningsfeld - Buberg (du): VZR therapie - Hanna Marquardt (1985)

 Amersfoort : Klassiek Acupunctuur Nei Tsjing. (1987-1989)

 München : Electro Acupunctuur nach Voll. (1989)

 Gent : International Academy of Osteopathy (I.A.O.) (2006-2012)