OSTEOPATHIE  JOHAN  BEEKSMA                                                                                                                                                                         

         


Hieronder een korte toelichting over de verschillende onderdelen van een behandeling.

Op de pagina 'Over mij'  zal ik een uitleg geven over de wijze waarop ik behandel aan de hand van mijn logo.Anamnese

De eerste maal stel ik u gerichte vragen omtrent de aard, ontstaanswijze en het beloop van de klacht. 

Gevolgd door enkele vragen betreffende de gezondheid in relatie tot de tijd, medicijngebruik, eventuele 

operatie's, systeem aandoeningen, werk en hobby's, etc. 

Daar waar nodig zal ik gericht doorvragen. 

Bij een vervolgbehandeling wordt uiteraard gevraagd naar de effecten en hoe u dit heeft ervaren.

Hieronder een korte toelichting over de verschillende onderdelen van een behandeling. 

Op de pagina 'Over mij'  zal ik een uitleg geven over de wijze waarop ik behandel aan de hand van mijn logo.


Klinisch Onderzoek

Bestaat uit functietesten ter controle of de klacht behandeld mag worden middels osteopathie.

Zodoende bepaal ik of er contra-indicatie's aanwezig zijn. 

Bij twijfel vraag ik u de huisarts te consulteren. De eerste maal stel ik u gerichte vragen omtrent de aard, 

ontstaanswijze en het beloop van de klacht. 


Osteopatisch Onderzoek

Nu wordt de samenhang van de gevonden letsels  aan de hand van de betrokken systemen onderzocht met 

gebruik van technieken uit de osteopathie. 

Hierbij ga ik op zoek naar bewegingsbeperkingen  (restrictie's) welke een relatie hebben met de klacht  hetzij 

als oorzaak hetzij als gevolg van de restrictie's.


Behandelplan

Na het onderzoek worden de verkregen gegevens besproken met u en een plan van aanpak gepresenteerd . 

Daarna start de behandeling.


Behandeling

Tijdens de behandeling vindt  controle op het effect ervan plaats  zodat:

 • u als patiënt direct de verbetering merkt.
 • het motiveert.
 • de gebruikte technieken tijdens de behandeling beter kunnen worden afgestemd (fine tunning).
 • het effect van de behandeling vergroot. 
 • het aantal behandelingen reduceert. 

De periode tussen twee behandelingen kan 1 à 3 weken duren. Hiervoor zijn de reaktie's op de behandeling en 

het beloop van het herstel bepalend.


Behandelduur 

Eerste behandeling - 60minuten.

Vervolgbehandeling - 45 à 60 minuten.


Tarieven/Toelichting

 •  95  Euro per behandeling .  
 •  per pin te voldoen na de behandeling. 
 •  rekening krijgt u direkt mee om in te sturen naar de Zorgverzekeraar.                                                                                                                                    
 •  bij verhindering graag 24 uur van te voren berichten (telefonisch of per mail of contactformulier).  
 •  bij een niet nagekomen behandelafspraak wordt het tarief in rekening gebracht voor de gereseveerde tijd.
 • er is geen verwijsbrief nodig.
 • de Zorgverzekeraar vergoedt een groot deel van de kosten (zie onder vergoedingen lijst).
 • de vergoeding komt uit de aanvullende verzekering. U spreekt uw eigen bijdrage niet aan.
 • een  osteopaat  is alléén voldoende gekwalificeerd mits aangesloten bij een register (N.O.F. of  N.R.O.).
 • een osteopaat is géén vervanger van de huisarts maar werkt er juist mee samen.